12
apr

Mini lecture in Intrapreneurship (Swedish)

🚀 MINILEKTION I INTRAPRENÖRSKAP: ”Så boostar du kreativitet och problemlösning i utmanande tider”.
Nu släpper jag en lektion som föddes efter att många på Linkedin efterfrågade mer framåtlutade och hoppfulla tips kring hur man kan använda kreativitet för att ta sig igenom Coronakrisen starkare – och vända denna tid till något konstruktivt och utvecklande.
Vi ser ju många nu som accelererar sin digitala omställning. Men för att också vara förberedd inför kommande samhällsutmaningar behöver den innovativa och kreativa höjden ständigt finnas där och maxas. Här är intraprenörskap ett avgörande verktyg inför framtiden. De som tar vara på sina intraprenörer blir inte lika sårbara vid kommande svårigheter. Se till att använda kreativitet som beredskap.
Mitt fokus är att skapa mer plats för kreativitet i vårt samhälle och utmana de trånga strukturerna. Fler modiga ledare med förmåga att främja innovation behövs! Vill du bidra till detta syfte kan du haffa en biljett till mitt ’minitalk’ online (förinspelat så du kan titta när du vill). Köp här: https://boon.tv/charlottehaegermark/sa-boostar-du-kreativitet-och-problemlosning-i-utmanade-tider
Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *