LEDARSKAPSPROGRAM: INTRAPRENÖRIELLT LEDARSKAP

I höst startar nästa omgång av ledarskapsprogrammet med fokus på att skapa fler innovationsfrämjande ledare, så att medarbetare både ska kunna och vilja innovera, tänka nytt och skapa mer värde. Vill du vara med i höst? Anmäl dig redan nu.

Vill du bli en innovationsfrämjande ledare? Ta nästa steg som modern ledare? Lära dig utveckla kreativa medarbetare för att maxa verksamhetens konkurrenskraft & medarbetarengagemang? Upptäcka mer av dig själv och din potential som ledare? Ta fram undanträngd kreativitet och styrka? Då ska du gå detta program.

Under programmet får du lära dig mer om kreativa medarbetare och intraprenörer – hur de tänker och agerar och hur du som ledare bättre kan främja innovation och affärsmål samtidigt som du möjliggör för dina medarebetares drivkrafter, kreativitet och självledarskap.

Värdet för dig som ledare

Allt högre krav ställs idag på innovationsledning och då är det av högsta vikt att du som ledare har kunskap och förmåga att förstå dig själv och dina medarbetare i den kontexten. Innovationsarbete är något annat än vad de flesta chefer är vana vid: hög osäkerhet, krav på tillit, andra mätpunkter, kunna maxa kreativitet, ta kalkylerade risker istället för att riskminimera, förstå psykologi/motivation/innovativa beteenden, tillåta misstag/lärande, etc. Allt detta hjälper programmet dig att bli bättre på.

Syftet med programmet är att skapa fler innovationsfrämjande ledare som möjliggör att medarbetarna både kan och vill innovera. Blir du en sådan kommer ditt team skapa stor uppmärksamhet och stora resultat, både internt och externt – samt bli en förebild och skapa ringar på vattnet internt.

Bli den interna hjälten som tar lead på innovation på din arbetsplats och vem vet, kanske blir ditt team det som skapar flest innovationer och mest värde?

Upplägg

 • – Programmet genomförs under 6 halvdagar under 3 månader.

 • – Innan start kommer du få fylla i en lära-känna enkät för att jag ska kunna förstå just din bakgrund, förväntningar, mål och önskningar på programmet. Du kommer också få göra ett “självtest” gällande din förmåga att leda innovationsfrämjande (som även medarbetare till dig får svara på).

 • – 6 st digitala gruppsessioner (á 4h) & 1 individuellt coachingtillfälle mitt i programmet, á 2h.

 • – Gästföreläsare: Presenteras löpande vartefter deras medverkan bekräftas.

 • – Fri tillgång till mig via mail för att bolla frågor som dyker upp under programmets gång.

 • – Tillgång till gemensam Facebookgrupp där deltagarna under programmets gång tillsammans kan diskutera, reflektera och utbyta erfarenheter, progress och utmaningar.

 • – Check-ins mellan sessionerna där jag hör av mig till dig för att checka av hur du mår, hur det går och om du behöver något stöd. Den typen av uppföljning är väldigt efterfrågad, men samtidigt väldigt ovanlig hos de flesta coacher. Detta hjälper till att stärka känslan av att verkligen vara på en resa/i en process, eftersom någon följer upp dig och kan justera längs resan.

 • – Utmaningar och övningar under sessionerna.

 • – Möjlighet att få arbeta med ett eget case under programmets gång. Rent praktiskt går det till så att du får ett dokument med frågor med dig hem till din organisation, som du besvarar och skriver ner. När du sedan svarat på alla frågor i slutet av programmet, har ni en färdig nulägesanalys kring intraprenörskap att jobba vidare med.

 • Handboken ‘Boosta Intraprenörskap’ ingår och används som kurslitteratur under programmet. Du kommer få läsanvisningar inför varje modul.

 

 

Tidigare kunder jag stöttat med intraprenörskap & rådgivning

 

Om innehållet

MODUL 1: Den innovationsfrämjande ledarens självreflektion: Vill man verkligen ha intraprenörer? Vad kan jag om innovation? Tillåter jag mig själv att göra misstag/lära, eller begränsar jag andras lärande genom att vara hård mot mig själv?

MODUL 2: Om intraprenörskap, dess nyttor och intraprenörens DNA

INDIVIDEULLT COACHINGTILLFÄLLE.

MODUL 3: Att organisera för innovation – vad kännetecknar en innovativ organisation? Vad kännetecknar en kreativ medarbetare? Vad kännetecknar en innovationsfrämjande ledare?

MODUL 4: Ledarens verktygslåda – konkreta checklistor, tips och verktyg för att leda innovationsfrämjande i vardagen

MODUL 5: Intraprenörens träningsprogram – hur du främjar och möjliggör för medarbetarskap, självledarskap och framtidens skills

MODUL 6: Avslutande reflektion, diplomering, personlig handlingsplan och casepresentation – vad kan du göra redan nästa vecka?

Varje modul inleds med en check-in för att stämma av gruppens sinnesstämning och förväntningar på samtalet, sedan håller jag ett teoretiskt intro om sessionens ämne, därefter ägnas resterande tid åt att jag ställer kraftfulla frågor, vi diskuterar tillsammans och du får reflektera över hur dagens ämne relaterar till din situation/roll/utmaningar.

 

Jag som kommer coacha dig heter Charlotte Haegermark. Jag är rådgivare och ledarskapscoach inom intraprenörskap, coach inom självledarskap och författare.

Dels arbetar jag alltså som rådgivare till företag inom innovation och verksamhetsutveckling, med inriktning på medarbetardriven innovation (även kallat intraprenörskap). Och dels arbetar jag som coach för individer och ledare/chefer. Genom dessa båda ben, får jag en övergripande grund att stå på för att både kunna utveckla företag, team och individer. Jag har arbetat som ledare på Saab med utvecklingsansvar för den nya innovationsenheten jag var med och byggde upp, samt utveckling och coachning av de 12 individerna i teamet. Därför har jag god erfarenhet av vad människor behöver för att kunna vara motiverade och kunna göra ett bra jobb samtidigt som de känner meningsfullhet.

Jag har också god erfarenhet av att leda mig själv, att gå min egen väg och trampa nya stigar. Jag har även fått och blivit nominerad till utmärkelser som bekräftar min förmåga att både leda och inspirera andra: Utsedd till ‘Topp 5 mest inspirerande kollegor’ inom Saab Group (2016), nominerad till; ‘Forbes 30 under 30 list’ (2017) samt till ‘Årets mest innovativa ledare 2020’ (Tidningen Chef) och ‘Framtidens kvinnliga ledare 2020’ (Ledarna).

Forbes30under30list-CharlotteHaegermark

 

Investering: 48.000 kr/person (exkl. moms)

Antal platser: 10

Plats: Digitalt via Zoom

Datum: Nästa omgång börjar i November med slut i Januari 2022.

 • v.44-v.45: Onboarding (du får boken skickad till dig inkl. läsanvisningar, ett lära-känna-dokument och ett digitalt “självtest” för dig och tre av dina medarbetare att fylla i.
 • 17-18 november: MODUL 1 & 2 (två halvdagar kl. 08.00-12.00)
 • v.48-v.49: Individuellt coachingsamtal bokas in under dessa veckor. Här går vi igenom självtestet och min analys av det.
 • 15-16 december: MODUL 3 & 4 (två halvdagar kl. 08.00-12.00)
 • 12-13 januari: MODUL 5 & 6 (två halvdagar kl. 08.00-12.00)

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar innan start betalar kunden 50% av programmets kostnad. Platsen kan dock överlåtas till annan person, till exempel i händelse av deltagares sjukdom. Betalning sker via faktura som skickas ut när anmälan inkommit och platsen bekräftats. Arrangören äger rätt att ställa in eller skjuta upp programmet vid behov. Om programmet ställs in och kunden redan betalat in programavgiften, återbetalas denna.