Tag: boostingintrapreneurship

12
apr

Mini lecture in Intrapreneurship (Swedish)

🚀 MINILEKTION I INTRAPRENÖRSKAP: ”Så boostar du kreativitet och problemlösning i utmanande tider”.
Nu släpper jag en lektion som föddes efter att många på Linkedin efterfrågade mer framåtlutade och hoppfulla tips kring hur man kan använda kreativitet för att ta sig igenom Coronakrisen starkare – och vända denna tid till något konstruktivt och utvecklande.
Vi ser ju många nu som accelererar sin digitala omställning. Men för att också vara förberedd inför kommande samhällsutmaningar behöver den innovativa och kreativa höjden ständigt finnas där och maxas. Här är intraprenörskap ett avgörande verktyg inför framtiden. De som tar vara på sina intraprenörer blir inte lika sårbara vid kommande svårigheter. Se till att använda kreativitet som beredskap.
Mitt fokus är att skapa mer plats för kreativitet i vårt samhälle och utmana de trånga strukturerna. Fler modiga ledare med förmåga att främja innovation behövs! Vill du bidra till detta syfte kan du haffa en biljett till mitt ’minitalk’ online (förinspelat så du kan titta när du vill). Köp här: https://boon.tv/charlottehaegermark/sa-boostar-du-kreativitet-och-problemlosning-i-utmanade-tider
19
mar

The book is coming

In June I will release my first book. Its a leadership book about how to boost intrapreneurship; employee driven innovation.

Initially it will be released in Swedish, but leave a comment if you want to read it in English.

Also, if you want to get a notification when the book is available for purchase, let me know.

 

15
feb

“Today’s leaders are not equipped to maximaze creativity”

I had the honor of being one of the speakers at the city of Linköping ‘Future Entrepreneurship Day’ 14th of February, sharing my views and insights on intrapreneurship.

Many thanks to Linköping Municipality for letting me #boostintrapreneurship on Linköping’s Business Day. Thank you Pia and Marie for the invitation! And thank you to everyone who wrote to me afterwards with such kind feedback 💜

“Thank you for sharing your thoughts and knowledge about intrapreneurship yesterday. You gave me new perspectives. Exciting and important. I’m looking forward reading your book.” – Anna

“The dialogue between you and the moderator on stage, was both captivating, knowledgable and fun to listen to.” – Elisabeth

“A great talk about intrapreneurship and innovation. Let me know when your book is published – i need one!” – Stefan

Here’s some of my key insights from my speech:

🌏 Speaker after speaker showed Linköping’s attractive position and future potential. To be able to hold this attractive position also in the future, intrapreneurship will be as important to our societal development as entrepreneurship. Whether you are a company, organization, school, political party, private person, board or nation – intrapreneurship is something for you.

🎉 Today’s leadership is not equipped to maximize creativity in an uncertain environment. Instead they focus on creating stability through control and minimize risks and inconveniences. All types of leaders, from managers to teachers in the school, must see leadership of creativity as one of their main tasks.

🆓 When both existing and future labor force is so strongly influenced by entrepreneurs who become role models – the majority of the global workforce sees self-employment as the most optimal way of working. When the risks feel too great, intrapreneurship should be there to offer the best of both worlds for entrepreneurial employees.

📚 The toolbox for how to boost intrapreneurship can be found in my upcoming book, published in June 2020. Who is curious to read ?! 👀